štúdia interiéru>
štúdia interiéru - miestnosti do 10 m2>
17 - 20 € / m2
40 € / m2
>vizualizácie priestoru (neobmedzený počet pohľadov), konzultácie, úprava v dvoch krokoch
projekt interiéru>
projekt interiéru - miestnosti do 10 m2>
20 - 30 € / m2
40 - 50 € / m2
>zameranie skutkového stavu, výkresová dokumentácia k realizácii zariadenia, k realizácii inštalačných rozvodov, kladačské plány, výkresová dokumentácia k stolárskym prácam, podrobný výpis prvkov a prác, harmonogram prác, dozor nad realizáciou
návrh kuchynskej linky>
od 150 €
>v prípade objednávky kuchynskej linky bude cena za návrh odpočítaná z ceny realizácie